Svetainės naujienos

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

 
 
Picture of Administratorius Renata Kondratavičienė
Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas
by Administratorius Renata Kondratavičienė - Saturday, 3 September 2016, 10:39 PM
 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1- 2 KLASEI

 

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).

Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).

P. Mašiotas. Kai aš mažas buvau (arba) Pajūriais pamariais.

V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

K. Kasparavičius. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).

A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.

Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.

J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.

D. Bisetas. Aukštyn kojom.

O. Proisleris. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).

Dž. Rodaris. Pasakos telefonu (arba) Džipas televizoriuje.

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI

 

Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).

Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).

A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.

J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.

V. Žilinskaitė. Kelionė į Tandadriką(ar kitas pasirinktas kūrinys).

K. Saja. Ei, slėpkitės!

B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.

M. Vainilaitis. Bruknelė.

L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.

S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.

M. Martinaitis. Pelenų antelė.

H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.

A. Lindgren. Emilis iš Lionebergos, Pepė Ilgakojinė.

Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje (arba) Ateina šuo!